Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται:
α) στις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζόμενους και
β) στις εγκαταστάσεις που απασχολούν τουλάχιστον 20 εργαζόμενους.
Τα κατώτατα όρια των απασχολουμένων εργαζομένων στην επιχείρηση ή εγκατάσταση καθορίζονται σύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομένων στην αρχή του ημερολογιακού μήνα, κατά τον οποίο τίθεται θέμα εφαρμογής του παρόντος, ανεξάρτητα από τις τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές του αριθμού των απασχολουμένων κατά το διάστημα του μήνα.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.